Mihin ja miksi tilintarkastusta tarvitaan?

30.1.2023

Tilintarkastus käsittää yrityksen tai säätiön tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastuksen. Työnsä päätteeksi tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastajan tehtävä on valvoa, että yrityksen tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Yleisempiä virheitä, joita tilintarkastajat havaitsevat:

 • tuloutusajankohta
 • kehityskulujen ja aineettomien hyödykkeiden aktivointi
 • poistoerot
 • osatuloutus
 • lomapalkkavelka
 • automaation hoitamat jaksotukset
 • yhtiön varojen käyttö omaan kulutukseen
 • osakeyhtiölain vastaiset lainat
 • oman pääoman jakaminen sekä oman pääoman negatiivisuus
 • vakuudet ja vastuusitoumukset
 • liitetietotositteet ja muistiotositteet.

Virheitä yleisimmin aiheuttaa puutteellinen osaaminen ja puutteellinen kommunikointi tilinpäätöstä kokoavan kirjanpitäjän ja yhtiön johdon välillä.

Tutustu tarkemmin tilintarkastajan tehtäviin, huomioihin miten valita tilintarkastaja sekä muistilistaan, että miten voit valmistautua tilintarkastukseen täältä.