Uusi kaupparekisterilaki ohjaa yrityksiä ylläpitämään tilintarkastustiedot ajan tasalla kaupparekisterissä

16.6.2023

"Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikön (HTSY) 13.6.2023 julkaisemassa selvityksessä tarkasteltiin 58 859 osakeyhtiön tilintarkastusta koskevien velvoitteiden noudattamista vuosilta 2020 ja 2021. Selvityksen mukaan 30 prosenttia osakeyhtiöistä ei ollut vuoden 2021 osalta rekisteröinyt tilintarkastuskertomusta kaupparekisteriin ja 19 prosenttia ei ollut rekisteröinyt tilintarkastajaa kaupparekisteriin. Määriä voinee pitää huomattavina.

Kesäkuun 2023 alusta voimaan tullut uusi kaupparekisterilaki kannustaa yrityksiä pitämään tietonsa ajantasaisena. Kaupparekisterilain mukaan osakeyhtiöillä on jatkossa kalenterivuosittain velvoite tarkistaa tiedot ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle (siirtymäsäännös velvoittaa tammikuusta 2026 lähtien)."

Lue lisää Suomen tilintarkastajat ry:n julkaisusta.