Tilintarkastusvelvollisuuden yleiset rajat

30.12.2019

Tilintarkastuslaissa pienimmät yhteisöt on vapautettu tilintarkastusvelvollisuudesta. Tilintarkastaja voidaan
jättää valitsematta yhteisössä, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt
enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

  • taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
  • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa
  • palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Lisätietoa aiheesta löytyy muun muassa Suomen tilintarkastajien sivulta osoitteesta: https://www.suomentilintarkastajat.fi/tilintarkastus/miksi-tilintarkastus-tehdaan/tilintarkastusvelvollisuus