Tilinpäätöksen muistilista

20.1.2023

Moni yritys aloitti uuden tilikauden vuodenvaihteessa ja tilikauden päätteeksi tehtävä tilinpäätös on jo monessa paikassa kovaa vauhtia teossa. Tilinpäätöksen tarkoitus on selvittää yrityksen tulos sekä varallisuuden tilanne.

Tilinpäätöksen laadintaa varten on tärkeää muistaa toimittaa kaikki tilinpäätöstä varten tarvittava materiaali. Seuraava lista on esimerkki
materiaaleista, joita osakeyhtiöltä tarvitaan tilinpäätökseen.

Henkilöihin liittyvät dokumentit:

 • luettelo osakkaista ja hallituksen jäsenistä
 • tiedot yhtiössä tapahtuneista muutoksista tai muuten vaan yrityksen toimintaan liittyvistä tapahtumista tilikauden aikana
 • hallituksen ja yhtiökokousten pöytäkirjat
 • hallituksen ja toimitusjohtajan palkat luontaisetuineen eriteltynä
 • osakkaiden ja heidän omaistensa palkat luontaisetuineen eriteltynä
 • henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudella
 • kertyneet lomapäivät henkilöittäin
 • matkalaskut
 • selvitys yrityksen auton yksityisestä käytöstä (ajopäiväkirja)
 • selvitys oman auton käytöstä liiketoiminnassa (kokonaiskilometrimäärä ja liiketoiminnan ajot)

Varallisuuteen ja rahaliikenteeseen liittyvät dokumentit:

 • kassasaldo tilinpäätöspäivänä
 • maksupääteraportit
 • saldotodistukset pankkitileistä ja lainoista
 • ostovelat ja myyntisaamiset eli mahdollisesti vielä puuttuvat tilikauden osto- ja myyntilaskut sekä käteiskuitit
 • varastoinventaari, tavaravaraston arvo varastonmuutosta varten
 • tiedot vastuista ja vakuuksista
 • tiedot arvopapereista
 • selvitys yksityisvaroihin kuuluvan asunnon käyttämisestä elinkeinotoiminnassa (asunnon pinta-ala, pinta-ala elinkeinotoiminnan käytöstä, koko asunnon vuokra, vastike tai kiinteistön käyttökulut vuodessa) kiinteistöjen rasitustodistukset
 • raportit yrityksen sijoituksista
 • leasing-sopimusten kopiot
 • puuttuvien konserniyhtiöiden tilinpäätökset (tasekirja, tase-erittelyt ja pitkä tuloslaskelma)

Oma kirjanpitäjäsi tulee pyytämään sinulta tilinpäätökseesi tarvittavat materiaalit. Voit kuitenkin jo itse aloittaa materiaalien koostamisen.