Ikärajamuutos 1.8.2022 alkaen maksettavissa palkoissa

19.8.2022

Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden alaikäraja nousi 18 vuoteen elokuun alussa. Muutos koskee palkkoja, jotka maksetaan 1.8.2022 ja sen jälkeen. Huomioi ikärajan muuttuminen, kun käsittelet elokuun palkkoja.

Lakimuutoksen taustalla on oppivelvollisuuden laajentaminen 18 ikävuoteen asti 1.8.2021 alkaen. Muutoksen johdosta työttömyysturvalakia muutettiin niin, että työttömyysetuuden myöntämisen alaikäraja on pääsääntöisesti 18 vuotta. Tarkoituksena on, että työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden alaikäraja seuraisi mahdollisimman tarkasti työttömyysetuuden myöntämisen alaikärajaa. Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden alaikärajan muutos kuitenkin astuu voimaan vasta vuotta myöhemmin eli 1.8.2022.

Lisää aiheesta löydät täältä.