Palkkakoulutusterveiset

16.2.2015

Olemme Suomen Taloushallintoliitto ry:n ja Tilistar Oy:n palkka-asiantuntijan Eija Männistön kanssa  rakentaneet Palkanlaskennan peruskurssi tilitoimistoille-kouluksen. Koulutus toteutettiin nyt tosen kerran helmikuun 4 - 6. päivinä 2015. 

Saimme juuri palautteet opiskelijoilta käyttöömme. Palaute oli hyvin rohkaisevaa ja kannustavaa luettavaa. Koemme molemmat Eijan kanssa, että pystymme oikeasti parantamaan opiskelijoiden valmiuksia selvitä päivittäisistä työtehtävistään. Tämä on paras kiitoksemme.  Kiitokset kaikille saamastamme palautteesta. Lämmin kiitoksemme Taloushallintoliitto ry:n Päivi Nuoliojalle ja Hanna Virralle yhteistyöstä.